Přispějte k rozvoji

 

 “generální opravy AP” a podobně (nejen v naší oblasti!)...

 

 pomoci jiným, kteří se na něco ptají